Choď na obsah Choď na menu
 


História MŠ

Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť, som sa naučil v materskej škôlke.

Robert  Fulghum 

    Dňa 30.8.1947 bola zriadená v Odoríne Štátna detská opatrovňa s výchovným jazykom slovenským, ktorá sídlila v kaštieli /bývalý starý obecný úrad/ bývaleho majiteľa Wiehlanda, ktorý žil v Markušovciach. Kaštieľ bol pod národnou správou PŠO.

     Svoju činnosť začala 1.10.1947. Za prvú opatrovateľku bola menovaná Marta Maitnerová  zo Spišského Podhradia. Zapísaných bolo 33 detí. Miestnosť bola bez zariadenia. Pre veľký záujem o opatrovňu,  riaditeľ miestnej  Štátnej ľudovej školy Ladislav Šiser  o niekoľko dní doviezol zo Spišskej Novej Vsi od ctihodnej sestričky Trebatickej z II. Štátnej detskej opatrovne 1 stôl, 4 stoličky a 1 kufrík. To bolo celé vybavenie opatrovne. Strava sa nepodávala, deti si nosili v taštičkách desiatu,  na obed chodili domov a o 13,00 h. sa vracali späť do opatrovne. Dňa 16. 11. 1947 bola prvá schôdza rodičov, na ktorej sa zvolil výbor v zložení: predsedníčka - Anna Karchňáková, podpredsedníčka - Justína Hudáková, pokladníčka - Marta Maitnerová  a 6 členný výbor - Katarína Cvengrošová, Verona Vojtilová, Alžbeta Rusnáková,  Anna Sovová, Katarína Sedlačková, Mária Časárová. V priebehu školského roka rodičia vyzbierali 711,- Kčs za ktoré kúpili hračky pre deti /1 hojdacieho koníka, 1 drevenú bábiku, 3 drevené fúriky a 2 obrazy/.  Poverejníctvo školstva darovalo 5000,- Kčs na hračky a   8 kníh.

     V školskom roku 1948/49 bola opatrovňa premenovaná na Materskú školu. Deti sa učili veľa piesní, básní s ktorými vystupovali pred rodičmi na mikulášskom, vianočnom večierku, maškarnom plese, dni matiek, juniálese a pri rozlúčke so školou. Mamičky stále napiekli koláče, uvarili čaj, kúpili cukríky a deti sa  zabávali pri hudbe z rádia.

     Dňa 1.9.1949 bola menovaná nová učiteľka Eleonóra Masárčová zo Spišského Podhradia. Keďže bola evanjelického vyznania, nechcela nastúpiť do Odorína. Rodičia urobili podpisovú akciu, v ktorej žiadali  KNV v Košiciach, aby učiteľku Martu Maitnerovú, ktorú preložili do Olcnavy, vrátil naspäť do Odorína. Školský inšpektor žiadosti vyhovel.

     Stará budova, v ktorej sídlila MŠ, bola nevyhovujúca,  preto  Poverejníctvo školstva, osvety a telesnej výchovy v Bratislave poslalo prípis na MNV v Odoríne, že súhlasí s výstavbou novej budovy MŠ. Budova mala byť drevená - typ značka BA – 100. S výstavbou sa začalo 30.6.1950. Občania sa zaviazali, že pomôžu MŠ stavať v rámci brigád tak, že odpracujú 600 dní a 700 dní  pomôžu s  povozom. 1. 10. 1950 učiteľku Martu Maitnerovú zaistili príslušníci ŠB z dôvodu náboženského presvedčenia. Riaditeľstvo MŠ prevzala riaditeľka Národnej školy v Odoríne M. Cipriánová. Správu školy od M. Cipriánovej prevzala dňa 12.11.1950 Justína Ľachová, ktorá mala funkciu riaditeľky a učiteľky.

     Školský rok 1951/52 začal v novej budove MŠ. Bola to pekná slnečná budova, ktorá mala veľké miestnosti ako herňu, umyváreň, šatňu, odpočívareň, byty pre učiteľov. Neskôr sa zistilo, že budova mala aj nedostatky, napr. steny boli azbestové a praskali, do budovy zatekalo, v zime dochádzalo k úniku tepla.

     Od 12.11.1962 bola v MŠ zavedená celodenná starostlivosť. Personál bol doplnený o učiteľku, kuchárku a pomocnú kuchárku. Deti mohli byť v MŠ do 17,30 h.

      V polovici šesťdesiatych rokov rapídne stúpol počet detí v MŠ. Priemerne ich bolo 55 a preto 3.1.1967 bola zriadená druhá trieda s celodennou starostlivosťou. V tomto roku počas letných prázdnin bola v prevádzke aj jedna  trieda s počtom 25 detí zamestnaných matiek. Škola bola zatvorená len na dva týždne z dôvodu letného upratovania. Tento počet sa udržiaval až do konca 80 rokov.

     Zlom nastal v prvých rokoch po nežnej revolúcií. Záujem o MŠ na celom Slovensku klesal,  preto došlo k ich redukcii. Aj v Odoríne bol zaznamenaný najnižší počet detí v histórií MŠ a preto 1.12.1993 Školská správa SNV zatvorila jednu triedu a MŠ premiestnil do budovy ZŠ do priestorov  bývalej riaditeľne a zborovne. Vyučovať sa v nej začalo 25.5.1994. Strava sa dovážala zo ŠJ  Danišovce. Priestory boli stiesnené, nevyhovujúce a preto už v júni 1996 sa začalo s prístavbou druhej triedy, ktorá bola daná do prevádzky o dva mesiace v septembri  1996. Tieto priestory nevyhovovali hygienickým normám, keďže stúpol počet detí na 40. V roku 2006 došlo k zmenám. Priečka medzi  triedami  sa rozbúrala, vznikla jedna veľká trieda a keď 1.1.2006 bola daná do prevádzky nová kuchyňa s jedálňou,   v uvoľnených priestoroch bývalej jedálne sa otvorila druhá trieda.

     Od 1.7.2002 MŠ spravuje Obec Odorín, ktorá sa o ňu príkladne stará. Kúpil sa nový nábytok, stoly a stoličky do tried a do jedálne, posteľná bielizeň, antialergické paplóny a vankúše, hračky, didaktické pomôcky, vymenili sa skrinky v šatni, zrekonštruovala sa umyváreň a WC,  vybavil sa školský dvor  dreveným  náradím,  postavil sa altánok. Teší nás  ústretovosť vedenia Obecného úradu ale aj záujem zo strany rodičov, ktorí chápu, že MŠ bola a vždy bude prvým a veľmi dôležitým činiteľom, ktorý formuje a ovplyvňuje deti a ich budúcnosť,  ktorá je ich druhým domovom, kde sa dobre cítia a radi sem chodia.

     Už J. A. Komenský kládol dôraz na nevyhnutnosť predškolskej výchovy. Kritizoval tých, ktorí predškolské zariadenie zavrhovali ako násilný zásah do prirodzenosti dieťaťa. Bol presvedčený a presviedčal aj iných, že deti a mládež sa nemôžu vycvičiť sami od seba. Tak, ako sa musí  malý stromček, ak má vyrásť v strom, zasadiť, zaštepiť, zalievať, ohradiť a podporiť, tak sa musí odmalička vychovávať aj človek.

Riaditeľky MŠ v Odoríne:

·         1947 – 1950        Marta Maitnerová

·         1950 – 1955        Justína Ľachová

·         1955 – 1959        Anna Kapalková

·         1959 – 1960        Magdaléna Karlíková

·         1960 – 1961        Mária Duláková

·         1961 – 1963        Jaroslava Bodová

·         1963 – 1970        Gabriela Fecková

·         1970 – 1991        Anna Kubinová ml.

·         1991 – 2013       Anna Farkašovská

2014 -  Bc. Lucia Straková

Učiteľky MŠ v Odoríne /chronologicky od r.1962 po súčasnosť/:

Terézia Danielová, Anna Kubinová st., Anna Kubinová ml., Viera Fulková, Lýdia Hlavová, Eva Novačeková, Novotná , A. Dzurejová, Marta Bašistová,  Jana Kovačiková, Alžbeta Fabiánová, Darina Filipová, Anna Farkašovská, Andrea Pavľáková, Andrea Troppová, Stanislava Stančáková, Gabriela Orlovská, Bc. Lucia Straková, Mgr. Júlia Deptová, Zdenka Fazekasová, Andrea Netíková, Mgr. Margita Gondová, Mgr. Veronika Rusnáková, Mgr. Aneta Beťková,  Bc. Martina Kapalková,  Mgr. Martina Antolíková , Mgr. Lucia Krajňáková, Mgr. Aneta Beťková, Bc. Ivana Karchňáková, Mgr. Ľudmila Richnavská, Zuzana Zupková

Prevádzkoví zamestnanci: /uvedení od roku 1957/:

školníčky – upratovačky –kuričky: Anna Novotná, Elena Puškárová

školníčky – upratovačky: Katarína Kapustová, Anna Fabiánová

kuriči: Emil Veľký ml., Michal Duhančík, Jozef Pagáč

hlavné kuchárky: Justína Džobáková, Justína Karchňáková, Kristína Kacvinská, Agnesa Červinková, Daniela Lorková, Cecília Bušovská, Katarína Kertesová, Jarmila Marcinková, Renáta Kováčová

pomocné kuchárky: Elena Fabiánová, Katarína Katrincová, Emília Chrobáková, Mária Smreková, Mariana Lukáčová, Jarmila Kniznerová, Terézia Kiktová, Mária Farkašová, Anna Kokoráková, Martina Fabianová, Iveta Brotková

vedúce ŠJ: Anna Kubinová st., Katarína Babiková, Mária Fabiánová, Margita Gurčíková, Soňa Mojžitová, Antónia Lorincová, Vlasta Rusnáková, Gabriela Vernárska, Vlasta Živčáková, Ing. Mária Goduľová, Iveta Sedláčková