Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

 

ORGANIZÁCIA PREVÁDZKY VÝCHOVNO – VZDELÁVACIEHO ZARIADENIA S UVEDENÍM SPÔSOBU

 

 

organiz. režimu dňa

 

 

prevádzka

Počas pracovných dní v čase od 6,30 – 16,00 hod.

V čase letných prázdnin je prevádzka materskej školy prerušená na 6 týždňov

Od 6,30

Schádzanie detí, Hry a činnosti podľa výberu detí -Vzdelávacia aktivita

 

 

Osobná hygiena,

Zdravotné cvičenie

 

8:45

Desiata 

 

Vzdelávacie aktivity

 

Príprava na pobyt vonku, pobyt  vonku – prechádzky, hry

 

Sebaobslužné činnosti, osobná hygiena

11:45

Obed

 

Osobná hygiena, príprava na spánok

 

 

Odpočinok na ležadle resp. spánok

 

Hygiena , telovýchovná chvíľka

14:45

Olovrant

Do 16:00

Hry a činnosti podľa výberu detí -Vzdelávacia aktivita

 

 

 

 

 

podmienky pohybovej aktivity

 

Pobyt vonku sa realizuje denne v každom ročnom období.

V prípade nepriaznivého počasia je úmerne skrátený

alebo úplne vynechaný, ak poklesne teplota pod -10 o C.

Telesné cvičenia vykonávajú deti dvakrát denne v 

dopoludňajšom čase formou ranného cvičenia a v odpoludňajšom čase, po spánku, formou telovýchovnej chvíľky.

V čase letných horúčav – teplota nad 25 o C – zabezpečiť:
  • pobyt detí v tieni
  • dostatočný prísun tekutín
  • pokrievky hlavy chrániace pred úpalom
  • príp. skrátiť pobyt vonku do 11,00 hod.

Deťom poskytnúť možnosť otužovania sa v detských bazénoch alebo ochladzovanie povrchu tela namočenou žinkou. Voda v bazéne musí spĺňať požiadavky na pitnú vodu alebo vodu na kúpanie. Zabezpečiť čistenie bazéna a jeho dezinfekciu. Neprevádzať s deťmi pohybové aktivity náročné na fyzickú záťaž.