Choď na obsah Choď na menu
 


Školská jedáleň

 

 

ODHLASOVANIE ZO STRAVY

 

-deň vopred do 14,30 hod. osobne v kancelárii ŠJ zákonným zástupcom dieťaťa

-telefonicky: 0905 288 986 alebo na číslo materskej školy 053 44 218 02 

- hlásenie stravy/odhlásenie je možné ráno do 08:00 hodiny

 Poplatky za stravovanie

                                Desiata -  0.34 €              

                                Obed -  0.80 €

                                Olovrant -  0.23 €

                                          _________________________________

                                  Spolu - 1,37 €